FAQ

 1. 1. Czy muszę mieć kartę pokładową, aby ubiegać się o odszkodowanie ?

  Tak, dla celów dowodowych konieczne jest przedstawienia nam karty pokładowej, zawieszki na bagaż lub innego dokumentu, który potwierdza stawienie się na rejs. Jest to wymagane przez rozporządzenie EC 261 oraz linię lotniczą.

 2. 2. Czy mogę domagać się odszkodowania od linii lotniczej spoza UE ?

  Tak, ale pod warunkiem, że lotnisko odlotu znajdowało się na terytorium UE, w Norwegii lub Szwajcarii.
  Pamiętać należy, że dochodzenie odszkodowania od przewoźnika mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wiąże się koniecznością przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego określa Polityka prywatności).

 3. 3. Jakie odszkodowanie mogę uzyskać ?

  Wysokość odszkodowania zależy od dystansu pomiędzy lotniskiem odlotu i przylotu i wynosi ono:

  • 250 Euro za lot o dystansie do 1500 km,
  • 400 Euro za lot o dystansie pomiędzy 1500 a 3500 km,
  • 600 Euro za lot o dystansie ponad 3500 km
 4. 4. Jak otrzymam odszkodowanie po zleceniu lotzwrot.pl sprawy ?

  Linia lotnicza wypłaci odszkodowanie na rachunek bankowy lotzwrot.pl lub kancelarii prawnej, z którą współpracujemy, a my przekażemy je Tobie po potrąceniu naszej prowizji. Niektóre linie jednak wypłacają odszkodowania tylko na rachunki bankowe pasażera, stąd też wyjątkowo może się zdarzyć, że otrzymasz odszkodowanie bezpośrednio od linii lotniczej. Wówczas poprosimy Ciebie o rozliczenie naszej prowizji.

 5. 5. Czy muszę wykładać z góry jakieś pieniądze, aby lotzwrot.pl dochodził moich roszczeń?

  Pasażer nie musi wykładać żadnych kwot z góry. Za nasze działania nie pobieramy żadnych wstępnych opłat. Nasze usługi rozliczamy z pasażerem w formie prowizji, potrącanej z uzyskanej kwoty odszkodowania.

 6. 6. Czy muszę coś zapłacić, jak nie uda się uzyskać odszkodowania ?

  W przypadku nieuzyskania odszkodowania pasażer nie ponosi żadnych kosztów. Działania lotzwrot.pl są w tyj sytuacji bezpłatne.

 7. 7. Ile wynosi prowizja i kiedy jest rozliczana ?

  Prowizja wynosi 23 % brutto (w tym VAT). Nasze usługi rozliczamy z pasażerem tylko i wyłącznie po uzyskaniu dla pasażera odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot.